Bo Mạch

Mô tả

Bo mạch nguồn máy pha Faema E98/ La Cimbali