Bộ Đếm Lưu Lượng

Mô tả

Bộ đếm lưu lượng nước (Folowmeter)